Individuální kapitánský kurz

Individuální „Kapitánský kurz“ je určen především pro jednotlivce. Výuka probíhá s ohledem na čas klienta v předem domluveném termínu přímo na lodi nebo pro vás vhodném místě. Kurz je interaktivní a jeho obsahem je teoretická část koncipovaná na míru, rozšířená o praktickou výuku. Rozsah kurzu je totožný jako u standardního kapitánského kurzu podpořen individuálním přístupem a požadavkem klienta.

 

Cena: 12 500,- CZK / osoba (kategorie VMP, MPZ a S)

Zahrnuje individuální praktickou výuku na lodi, dvoudenní teoretický individuální kurz, učební skripta vytvořená „na míru“, vyřízení dokumentů na SPS, dvouhodinovou cvičnou plavbu na cvičné lodi, praktickou zkoušku kategorie M.

Individuální kurz je vhodný pro:

  • jednotlivce
  • malé uzavřené skupiny
  • profesní skupiny

Kurz je možné uskutečnit:

  • na místě určené vámi
  • mimo vypsané termíny kurzů

Kategorie způsobilosti k vedení rekreačního plavidla:

VMP – absolvováním teoretické zkoušky na Státní plavební správě je vůdce malého plavidla oprávněn vést rekreační plavidlo bez omezení výkonu na vnitrozemských vodních cestách v ČR a v zahraničí

MPZ – absolvováním teoretické zkoušky na Státní plavební správě je vůdce malého plavidla oprávněn vést rekreační plavidlo na moři během denní plavby do vzdálenosti nepřevyšující 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů

– absolvováním teoretické zkoušky na Státní plavební správě je vůdce malého plavidla oprávněn vést plachetnici do 80 m² základního oplachtění v oblasti vymezené VMP a MPZ

Praktická zkouška – absolvování povinné praktické zkoušky je vůdce malého plavidla oprávněn vést plavidlo o výkonu motoru bez omezení na vnitrozemských vodních cestách v ČR i v zahraničí a také na moři během denní plavby do vzdálenosti nepřevyšující 1 námořní míli od pevniny nebo pobřežních ostrovů.

Účastníci kapitánských kurzů mají k dispozici výukové materiály „šité na míru“ 

Po dokončení kapitánského kurzu následuje praktická zkouška a následně teoretická závěrečná zkouška na Státní plavební správě. Školitel zajistí účastníkům kurzu kompletní administrativu s tím spojenou, včetně zarezervování termínu zkoušky.

Obsah praktických zkoušek zde

Obsah individuálního „Kapitánského kurzu“

Teoretická část – seznámení se s legislativními požadavky. Základy plavebního provozu, noční a denní signalizace plavidel, plovoucích těles a plovoucích zařízení za plavby a za stání. Zvukové signály dávané  mechanickým zařízením na plavidle vnitrozemské plavby. Signalizace pro řízení plavby na vodní cestě, vytyčení vodních cest, jezer a jiných rozlehlých vodních cest pro plavbu. Technické  základy, základy první pomoci.

Praktická část – potřebné základy k ovládání lodě (nautické manévry = připlutí, odplutí, obrat, záchrana tonoucího, vyvázání lodě, ovládání  závěsného motoru v praxi, běžné činnosti na lodi spojené  s plavbou, použití kotvy a dalších ovládacích prvků  lodě).

Přihlášení na zkoušky SPS Děčín provedeme za vás! 


K vydání průkazu na SPS je potřeba doložit: 

  • žádost (ke stažení zde)
  • potvrzení od lékaře (ke stažení zde)
  • kolek 500,- Kč
  • 1x pasová fotografie

(veškeré tyto dokumenty dodají kurzisté ještě před začátkem kurzu doporučeně na adresu: Jiří Kučera, Tyršova 1090/13, 405 02 Děčín)

 

Newsletter

Nenechte si ujít novinky týkající se našich kurzů a plaveb

Jiří Kučera

kapitán a instruktor

gsm: +420 739 029 481

e-mail: jiri.kucera@lodnik.cz

objednávky, kancelář, kurzy

gsm: +420 773 687 840

 e-mail: info@lodnik.cz

 

instruktor jachtingu 

gsm: + 420 605 734 307