Praktické zkoušky

Osnova ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla:

Kategorie M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

 • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
 • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

 • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
 • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
 • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
 • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
 • vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace

 • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
 • činnost při nasednutí plavidla,
 • použití záchranných prostředků

Rozšířenou přípravu na praktické zkoušky můžete absolvovat v rámci cvičných plaveb. 

Osnova ověření praktických dovedností:

Kategorie S

Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet

 • stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí

 • ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

Rozšířenou přípravu na praktické zkoušky můžete absolvovat v rámci cvičných plaveb. 

Změny ve vydávání průkazů od 1. ledna 2015 (zdroj: Yacht Magazine)

Až dosud nebyla zavedena povinnost prozkoušení praktických dovedností vůdce malého plavidla. Nyní bude povinná praktická zkouška u osoby pověřené Státní plavební správou, která bude ověřovat praktické dovednosti při vedení malého plavidla. Zákon upravuje podmínky, za kterých může být tato osoba pověřena. Jednou z podmínek pro pověření je i úspěšné složení zkoušky před Plavebním úřadem.

Místo nalodění

Praktické zkoušky kategorie „M“

Cena praktické zkoušky kat. M:

1 900,- Kč/uchazeč

Cena individuální praktické zkoušky:

3 800,- Kč/uchazeč

Cena zahrnuje: zácvikovou plavbu a praktickou zkoušku na motorové lodi, vystavení osvědčení  o způsobilosti vedení plavidla.

Datum konání: 
14. 9. 2017
12. 10. 2017
9. 11. 2017

Praktické zkoušky kategorie „S“

Cena praktické zkoušky kat. S:

1 900,- Kč/uchazeč

Cena individuální praktické zkoušky:

3 800,- Kč/uchazeč

Cena zahrnuje: zácvikovou plavbu a praktickou zkoušku na plachetnici, vystavení osvědčení  o způsobilosti vedení plavidla.

Datum konání: 
14. 9. 2017
Sociální sítě
Newsletter

Nenechte si ujít novinky týkající se našich kurzů a plaveb

Jiří Kučera

Jiří Kučera

kapitán, instruktor
gsm: +420 739 029 481
email: jiri.kucera@lodnik.cz

Marcela Tamara Sabolová

koordinátor plaveb a kurzů
gsm: +420 733 379 500
e-mail: marcela.sabolova@lodnik.cz

Dagmar Růžková

koordinace zahraničních plaveb
gsm: +420 773 687 840
e-mail: dagmar.ruzkova@lodnik.cz