Praktické zkoušky

Praktické zkoušky jsou určeny pro rekreační a sportovní plavbu. Dokladem o provedení úspěšné zkoušky je osvědčení, které je potřebnou součástí Vaší žádosti pro Státní plavební správu.

Praktická zkouška kategorie "M"

Cena: 2 500,- Kč/ osoba

Pro klienty, kteří absolvují kurz v našem školícím středisku, platí zvýhodněná cena za praktickou zkoušku "M" 1 900,- Kč a "S" 1 900,- Kč (praktická zkouška je již  součástí našich kapitánských kurzů).

cena zahrnuje: dvouhodinová plavba jako příprava na praktickou zkoušku na motorové lodi, praktická zkouška a vystavení osvědčení O výsledku ověření praktických dovedností vedení malého plavidla.

Osnova ověření praktických dovedností, kategorie M

  • příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost
  • kontrola pohonných a kormidelních zařízení, postup činností před vyplutím, při ukončení plavby
  • manévrování s plavidlem
  • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem, odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla
  • zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
  • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí, manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel, vydávání pokynů a povelů.
  • mimořádné situace, činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem, činnost při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků
Datum konání: 
25. 2. 2019
25. 3. 2019
8. 4. 2019

Praktická zkouška kategorie "S"

Cena: 2 500,- Kč/ osoba

Pro klienty, kteří absolvují kurz v našem školícím středisku, platí zvýhodněná cena za praktickou zkoušku "M" 1 900,- Kč a "S" 1 900,- Kč (praktická zkouška je již  součástí našich kapitánských kurzů).

cena zahrnuje: dvouhodinová plavba jako příprava na praktickou zkoušku na plachetnici, praktická zkouška a vystavení osvědčení O výsledku ověření praktických dovedností vedení malého plavidla.

Osnova ověření praktických dovedností, kategorie S

  • příprava na plavbu
  • ovládání plavidla pomocí plachet - stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.
  • technika plutí - ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

Místo nalodění

Newsletter

Nenechte si ujít novinky týkající se našich kurzů a plaveb

Jiří Kučera

kapitán a instruktor

gsm: +420 739 029 481

e-mail: jiri.kucera@lodnik.cz

objednávky, kancelář, kurzy

gsm: +420 773 687 840

 e-mail: info@lodnik.cz

 

instruktor jachtingu 

gsm: + 420 605 734 307