Služby kapitána

Jiří Kučera 

kapitán a instruktor

narozen 22.8. 1971 v Děčíně

školitel a instruktor kapitánských kurzů k získání průkazu vedení rekreačního plavidla (VMP) . Pověřen Státní plavební správou k ověřování praktických dovedností kategorie M (malé plavidlo do 20m) a S (plachetnice).

Licence:

držitel průkazu VMP bez omezení výkonu a plachet, držitel průkazu VHF, Velitel jachty mořské plavby (Yachtmaster offshore)

 

Jazykové dovednosti:

anglický, španělský a německý jazyk

Služby kapitána jsou určeny klientům s nedostatečnou skipperskou kvalifikací a  zkušenostmi. Dále pro klienty, kteří chtějí využít nadstandardní servis. Součástí služeb je vhodný výběr lodě a vše další s tím spojené.

Ceník služeb kapitána

100 €/den nad 7dní plavby

145€/den do 7dní plavby

Cena zahrnuje: 

zajištění pronájmu lodě, převzetí lodě v loděnici s veškerými náležitostmi s převzetím spojené, zajištění aktualních map oblasti plavby, plánování trasy, technický servis, delegátské služby během plavby, předání lodě zpět pronajímateli, pojištění zodpovědnosti skippera.

Cena nezahrnuje a neřeší:

dopravu a stravu kapitána do/z místa nalodění. Kapitán se stravuje společně s posádkou. 

Zkušenosti z plavebních oblastí:

jako kapitán a instruktor, jsem se účastnil plaveb převážně v Egejském moři, Jonském moři, Jaderském, Tyrhénském, Severském moři a Atlanském oceánu. Velkou zkušenost mám také s kanálovou a jezerní plavbou v Holandsku, Belgii a Německu. Největší zkušeností je pro mne říční plavba na vlastní lodi Skipper Mistress na Labi  a Vltavě.

Newsletter

Nenechte si ujít novinky týkající se našich kurzů a plaveb

Jiří Kučera

kapitán a instruktor

gsm: +420 739 029 481

e-mail: jiri.kucera@lodnik.cz

objednávky, kancelář, kurzy

gsm: +420 773 687 840

 e-mail: info@lodnik.cz

 

instruktor jachtingu 

gsm: + 420 605 734 307