Kapitánské kurzy

Kapitánské kurzy jsou určeny pro zájemce, průkazu Vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz na moře. Zároveň se chtějí nadále prakticky vzdělávat v nautických dovednostech na motorových lodích a plachetnicích.

Naše učební skripta, která vám poskytneme jsou vytvořena na míru tak, abyste snadno pochopili, oč tu pluje, ale také to dokázali využít v praxi. Pod vedením našich zkušených instruktorů s širokou praxí, Vás efektívně a systematicky provedeme tématy a naučíme teoretickým i praktickým dovednostem. 

Kapitánské zkoušky tak pro Vás budou lehce zvládnutelné. 

Kapitánské kurzy probíhají také každoročně v holandském Frísku přímo na lodi. Výuka se střídá s každodenním praktikováním, pokročilých nautických dovedností na vodě během samotné plavby.   

Zvedněte kotvu s námi!!!


kapitánské zkoušky

Kapitánské zkoušky VMP jsou určeny převážně pro všechny, kteří se chtějí v budoucnu plavit převážně na vnitrozemských a zahraničních řekách. Můžete si rozšířit průkaz i o kategorii na plachetnice. Více o rozdělení jednotlivých kategorií a podrobnostech ke kurzu dále.

za kormidlem

Ať už vlastníte či nevlastníte Mezinárodní průkaz vůdce malého plavidla, vydejte se s námi na dovolenou po holandských kanálech a grachtech. Plavba bude praktickou a teoretickou přípravou zakončena kapitánským průkazem. Budeme se nacházet v nejkrásnější oblasti holandského Fríska. Vaše dovolená na lodi, může být také pouze kondiční a seznamovací, absolvování teoretické přípravy na kapitánský průkaz není podmínkou. Myšlenkou této akce je dokonalá příprava vašich dalších samostatných plaveb na charterových lodích nejen v Holandsku, ale i v celé Evropě. 

Individuální „Kapitánský kurz“ je určen především pro jednotlivce. Výuka probíhá s ohledem na čas klienta v předem domluveném termínu přímo na lodi. Kurz je interaktivní a jeho obsahem je teoretická část koncipovaná na míru, rozšířená o praktickou výuku. Rozsah kurzu je totožný jako u standardního kapitánského kurzu podpořen individuálním přístupem a požadavkem klienta.

Jedná se o přípravný kurz na zkoušku ČTÚ. Průkaz radiotelefonisty je nutné vlastnit, pokud se rozhodnete plout například v Chorvatsku.  Zkoušky probíhají na ČTÚ Praha. Tyto zkoušky jsou platné v rámci legislativy EU.

Pokud chcete plout hlavně na moři, je pro Vás zkouška na Ministerstvu dopravy to pravé. Průkaz kategorie "C" Vás opravňuje k vedení jachty do délky 16 m s omezením plavby 20 Nm od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6. stupeň Beaufortovy stupnice, průkaz je mezinárodně uznávaný.

Podrobné informace ke kurzu zde:  Kurz MDČR- kategorie C a B 

Sociální sítě
Newsletter

Nenechte si ujít novinky týkající se našich kurzů a plaveb

Jiří Kučera

Jiří Kučera

kapitán, instruktor
gsm: +420 739 029 481
email: jiri.kucera@lodnik.cz

Marcela Tamara Sabolová

koordinátor plaveb a kurzů
gsm: +420 733 379 500
e-mail: marcela.sabolova@lodnik.cz

Dagmar Růžková

koordinace zahraničních plaveb
gsm: +420 773 687 840
e-mail: dagmar.ruzkova@lodnik.cz